skip to Main Content

Ako želite svoj tim prijaviti na AUDI BORN2SKI BUSINESS RACE na pravom ste mjestu! 

Napomena: BORN2SKI BUSINESS RACE namijenjen je isključivo zaposlenicima kompanija.

Kako se prijaviti?

Svaka kompanija imenuje svog Kapitena ekipe, koji će preuzeti prijavu za cjelokupni tim kompanije (kojeg čine minimalno tri zaposlenika) i biti kontakt osoba za komunikaciju s organizacijskim odborom BORN2SKI utrke.

  1. korak – u kućice u nastavku unesi podatke o Kapitenu ekipe i kompaniji koju predstavlja
  1. korak – po primitku informacija o kompaniji, Kapiten će primiti mail s excel datotekom u koju je potrebno unijeti članove tima kompanije (ime, prezime, godina rođenja)
  1. korak – ispunjenu datoteku Kapiten ekipe šalje na ski@born2ski.ba na osnovu koje će primiti potvrdu o primitku i račun.
  1. korak – prijava je zaprimljena nakon izvršene uplate po zaprimljenoj ponudi/računu

Vidimo se na startu!



Back To Top